Списък на файловете в пакета faucc в jessie, архитектура armel

/usr/bin/faucc
/usr/lib/faucc/cc1
/usr/share/doc/faucc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/faucc/copyright
/usr/share/man/man1/faucc.1.gz