Списък на файловете в пакета autocutsel в jessie, архитектура armel

/usr/bin/autocutsel
/usr/bin/cutsel
/usr/share/doc/autocutsel/README
/usr/share/doc/autocutsel/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/autocutsel/changelog.gz
/usr/share/doc/autocutsel/copyright
/usr/share/man/man1/autocutsel.1.gz
/usr/share/man/man1/cutsel.1.gz