Списък на файловете в пакета libxcb-shape0 в jessie, архитектура arm64

/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libxcb-shape.so.0
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libxcb-shape.so.0.0.0
/usr/share/doc/libxcb-shape0/changelog.Debian.arm64.gz
/usr/share/doc/libxcb-shape0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxcb-shape0/copyright