Списък на файловете в пакета libsdl1.2debian в jessie, архитектура arm64

/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libSDL-1.2.so.0
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libSDL-1.2.so.0.11.4
/usr/share/doc/libsdl1.2debian/BUGS
/usr/share/doc/libsdl1.2debian/CREDITS
/usr/share/doc/libsdl1.2debian/README
/usr/share/doc/libsdl1.2debian/README-SDL.txt
/usr/share/doc/libsdl1.2debian/changelog.Debian.arm64.gz
/usr/share/doc/libsdl1.2debian/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libsdl1.2debian/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libsdl1.2debian