Списък на файловете в пакета libjson0 в jessie, архитектура arm64

/lib/aarch64-linux-gnu/libjson.so.0
/usr/share/doc/libjson0