Списък на файловете в пакета xmms2 в jessie, архитектура amd64

/usr/share/doc/xmms2/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/xmms2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xmms2/copyright