Списък на файловете в пакета tango-test в jessie, архитектура amd64

/usr/lib/tango/TangoTest
/usr/share/doc/tango-test/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tango-test/copyright