Списък на файловете в пакета sdparm в jessie, архитектура amd64

/usr/bin/sas_disk_blink
/usr/bin/scsi_ch_swp
/usr/bin/sdparm
/usr/share/doc/sdparm/AUTHORS
/usr/share/doc/sdparm/CREDITS
/usr/share/doc/sdparm/README.gz
/usr/share/doc/sdparm/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/sdparm/changelog.gz
/usr/share/doc/sdparm/copyright
/usr/share/man/man8/sas_disk_blink.8.gz
/usr/share/man/man8/scsi_ch_swp.8.gz
/usr/share/man/man8/sdparm.8.gz