Списък на файловете в пакета scilab-getfem++ в jessie, архитектура amd64

/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/Makefile.am
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/builddoc.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/builder.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/changelog.txt
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/cleaner.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/axrot_matrix.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/data/disc_2D_degree3.mesh
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/data/disc_P2_h0.5.mesh
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/data/disc_P2_h0_3.mesh
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/data/disc_P2_h0_5.mesh
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/data/disc_P2_h1.mesh
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/data/disc_P2_h10.mesh
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/data/disc_P2_h2.mesh
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/data/disc_P2_h4.mesh
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/data/disc_P2_h6.mesh
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/data/disc_P2_h8.mesh
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/data/donut_regulier.mesh
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/data/donut_regulier_32_elements.mesh
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/data/donut_regulier_512_elements.mesh
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/data/donut_regulier_72_elements.mesh
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/data/donut_regulier_8_elements_288ddl.mesh
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/data/donut_with_quadratic_tetra_1100_elements.msh
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/data/holed_disc_with_quadratic_2D_triangles.msh
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/data/quad.geo
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/data/quad.msh
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/data/sphere_with_quadratic_tetra_16000_elts.mesh
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/data/sphere_with_quadratic_tetra_2000_elts.mesh
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/data/sphere_with_quadratic_tetra_400_elts.mesh
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/data/sphere_with_quadratic_tetra_80_elts.mesh
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/data/sphere_with_quadratic_tetra_8_elts.mesh
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/data/tank_quadratic_2500.GiD.msh
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/data/tripod.GiD.msh
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/data/tripod.mesh
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/data/tube_2D_spline.GiD.msh
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/data/vee_h_0.03.mesh
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_Navier_Stokes.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_bilaplacian.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_continuation.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_continuation_block.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_continuation_vee.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_convection_rotating_cavity.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_crack.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_fictitious_domains.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_fictitious_domains_laplacian.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_finallaplacian.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_laplacian.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_laplacian1D.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_mesh_generation.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_mortar.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_nonlinear_elasticity.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_nonlinear_elasticity_anim.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_plasticity.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_plate.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_refine.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_slices.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_static_contact.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_step_by_step.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_stokes_2D_poiseuille.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_stokes_2D_poiseuille_arc.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_stokes_2D_tube.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_stokes_3D_tank.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_stokes_3D_tank_alt.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_stokes_3D_tank_draw.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_structural_optimization.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_topological_optimization.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_tripod.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_tripod_alt.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_tripod_anim.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_tripod_slice_anim.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_wave2D.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_wave2D_alt.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_wave2D_animate.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/demo_wave_equation.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/sci_getfem.dem.gateway.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/demos/tutorial1.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/etc/sci_getfem.quit
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/etc/sci_getfem.start
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/builder_help.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/build_help.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/examples/CHAPTER
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/examples/another_laplacian.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/examples/avoiding_bricks.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/examples/linear_nonlinear_elast.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/examples/step_by_step_example.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/getfem_types.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_asm.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_asm_pdetoolbc.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_colormap.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_compute.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_compute_Q1grid_interp.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_cont_struct.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_cont_struct_get.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_cvstruct_get.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_delete.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_eltm.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_fem.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_fem_get.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_geotrans.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_geotrans_get.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_global_function.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_global_function_get.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_integ.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_integ_get.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_interpolate_on_grid.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_levelset.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_levelset_get.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_levelset_set.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_linsolve.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_mdbrick.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_mdbrick_get.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_mdbrick_set.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_mdstate.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_mdstate_get.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_mdstate_set.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_mesh.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_mesh_fem.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_mesh_fem_get.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_mesh_fem_get_eval.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_mesh_fem_set.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_mesh_get.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_mesh_im.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_mesh_im_get.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_mesh_im_set.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_mesh_levelset.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_mesh_levelset_get.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_mesh_levelset_set.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_mesh_set.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_mesher_object.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_mesher_object_get.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_model.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_model_get.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_model_set.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_plot.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_plot_1D.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_plot_mesh.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_plot_slice.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_poly.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_precond.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_precond_get.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_slice.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_slice_get.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_slice_set.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_solve.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_spmat.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_spmat_get.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_spmat_set.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_typeof.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_undelete.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_util.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/gf_workspace.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/master_help.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/objects.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/preliminary.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/sparses/CHAPTER
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/sparses/sp_cgne.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/sparses/sp_cgs.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/sparses/sp_chol.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/sparses/sp_cholinc.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/sparses/sp_chsolve.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/sparses/sp_gmres.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/sparses/sp_lu.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/sparses/sp_luinc.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/sparses/sp_lusolve.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/en_US/sparses/sp_mgcr.xml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/fig/gf_fem_get_fig_1.png
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/fig/gf_plot_mesh_fig_1.png
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/fig/hierarchy.png
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/fig/tripodvonmiseswithmesh_small.png
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/fr_FR/build_help.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/mml/avoiding_eq1.mml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/mml/gf_asm_eq1.mml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/mml/gf_asm_eq2.mml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/mml/gf_asm_eq3.mml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/mml/gf_asm_eq4.mml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/mml/gf_asm_eq5.mml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/mml/gf_asm_eq6.mml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/mml/gf_model_set_eq1.mml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/mml/gf_model_set_eq2.mml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/mml/gf_model_set_eq3.mml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/mml/gf_model_set_eq4.mml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/mml/preliminary_eq1.mml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/mml/step_by_step_eq1.mml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/mml/step_by_step_eq2.mml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/mml/step_by_step_eq3.mml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/mml/step_by_step_eq4.mml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/help/mml/step_by_step_eq5.mml
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/jar/scilab_en_US_help.jar
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/license.txt
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/loader.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/_setdiff.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/_setdiff.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/add_empty_bound.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/add_empty_bound.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/assert.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/assert.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/assert_field.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/assert_field.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/asserterr.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/asserterr.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/build_options_list.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/build_options_list.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/buildmacros.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/cart2pol.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/cart2pol.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/champ3.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/champ3.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/cross.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/cross.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/dot.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/dot.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/gf_asm_pdetoolbc.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/gf_asm_pdetoolbc.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/gf_colormap.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/gf_colormap.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/gf_compute_Q1grid_interp.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/gf_compute_Q1grid_interp.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/gf_interpolate_on_grid.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/gf_interpolate_on_grid.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/gf_mesh_fem_get_eval.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/gf_mesh_fem_get_eval.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/gf_plot.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/gf_plot.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/gf_plot_1D.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/gf_plot_1D.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/gf_plot_mesh.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/gf_plot_mesh.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/gf_plot_slice.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/gf_plot_slice.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/gf_solve.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/gf_solve.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/gfassert.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/gfassert.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/has_field.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/has_field.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/init_pde.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/init_pde.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/isauto.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/isauto.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/isnumeric.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/isnumeric.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/ison.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/ison.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/isscalar.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/isscalar.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/lib
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/names
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/null_space.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/null_space.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/overload/%objid_e.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/overload/%objid_e.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/overload/%objid_get.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/overload/%objid_get.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/overload/%objid_set.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/overload/%objid_set.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/overload/gf_typeof.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/overload/gf_typeof.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/overload/init_gf_types.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/overload/lib
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/overload/names
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/repmat.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/repmat.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/spdiags.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/spdiags.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/surfnorm.bin
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/surfnorm.sci
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/test_champ3.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/macros/test_spdiags.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/makefile_builder.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/readme.txt
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/sci_gateway/builder_gateway.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/sci_gateway/c/builder_gateway_c.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/sci_gateway/c/cleaner.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/sci_gateway/c/gfm_common.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/sci_gateway/c/gfm_common.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/sci_gateway/c/libscigetfem_c.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/sci_gateway/c/libscigetfem_c.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/sci_gateway/c/loader.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/sci_gateway/c/sci_cgne.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/sci_gateway/c/sci_cgs.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/sci_gateway/c/sci_gmres.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/sci_gateway/c/sci_mgcr.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/sci_gateway/c/sci_spchol.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/sci_gateway/c/sci_spcholinc.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/sci_gateway/c/sci_spchsolve.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/sci_gateway/c/sci_splu.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/sci_gateway/c/sci_spluinc.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/sci_gateway/c/sci_splusolve.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/sci_gateway/c/stream_redirect.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/sci_gateway/cleaner_gateway.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/sci_gateway/loader_gateway.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/sci_getfem.iss
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/builder_src.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/DOC/fnindex.txt
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/DOC/tutorial.txt
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/FILELIST
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/MACHINES/Cray/machine.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/MACHINES/Cray/makefile
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/MACHINES/Cray/patch.1
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/MACHINES/Cray/patch.2
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/MACHINES/Cray/patch.3
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/MACHINES/GCC/machine.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/MACHINES/GCC/makefile
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/MACHINES/Linux/machine.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/MACHINES/Linux/makefile
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/MACHINES/RS6000/machine.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/MACHINES/RS6000/machine.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/MACHINES/RS6000/makefile
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/MACHINES/SGI/machine.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/MACHINES/SGI/makefile
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/MACHINES/SPARC/machine.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/MACHINES/SPARC/makefile
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/README
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/bdfactor.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/bkpfacto.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/builder_c.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/chfactor.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/cleaner.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/configure
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/configure.in
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/copy.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/copyright
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/err.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/err.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/extras.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/fft.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/givens.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/hessen.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/hsehldr.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/init.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/iter.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/iter0.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/iternsym.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/itersym.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/ivecop.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/libsp_get.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/loader.sce
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/ls.dat
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/lufactor.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/machine.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/machine.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/machine.h.in
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/makefile
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/makefile.in
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/matlab.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/matlab.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/matop.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/matrix.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/matrix2.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/matrixio.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/meminfo.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/meminfo.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/memory.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/memstat.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/mfunc.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/norm.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/oldnames.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/otherio.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/pxop.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/qrfactor.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/rk4.dat
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/schur.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/solve.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/sparse.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/sparse.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/sparse2.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/sparseio.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/spbkp.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/spchfctr.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/splufctr.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/sprow.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/spswap.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/submat.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/svd.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/symmeig.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/update.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/vecop.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/version.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/zcopy.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/zfunc.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/zgivens.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/zhessen.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/zhsehldr.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/zlufctr.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/zmachine.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/zmatio.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/zmatlab.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/zmatop.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/zmatrix.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/zmatrix2.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/zmemory.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/znorm.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/zqrfctr.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/zschur.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/zsolve.c
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/scilab-getfem++/src/c/zvecop.c
/usr/share/doc/scilab-getfem++/changelog.Debian.amd64.gz
/usr/share/doc/scilab-getfem++/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/scilab-getfem++/changelog.gz
/usr/share/doc/scilab-getfem++/copyright
/usr/share/scilab/contrib/getfem++