Списък на файловете в пакета r-cran-fail в jessie, архитектура amd64

/usr/lib/R/site-library/fail/DESCRIPTION
/usr/lib/R/site-library/fail/INDEX
/usr/lib/R/site-library/fail/Meta/Rd.rds
/usr/lib/R/site-library/fail/Meta/hsearch.rds
/usr/lib/R/site-library/fail/Meta/links.rds
/usr/lib/R/site-library/fail/Meta/nsInfo.rds
/usr/lib/R/site-library/fail/Meta/package.rds
/usr/lib/R/site-library/fail/NAMESPACE
/usr/lib/R/site-library/fail/NEWS
/usr/lib/R/site-library/fail/R/fail
/usr/lib/R/site-library/fail/R/fail.rdb
/usr/lib/R/site-library/fail/R/fail.rdx
/usr/lib/R/site-library/fail/help/AnIndex
/usr/lib/R/site-library/fail/help/aliases.rds
/usr/lib/R/site-library/fail/help/fail.rdb
/usr/lib/R/site-library/fail/help/fail.rdx
/usr/lib/R/site-library/fail/help/paths.rds
/usr/lib/R/site-library/fail/html/00Index.html
/usr/lib/R/site-library/fail/html/R.css
/usr/lib/R/site-library/fail/tests/test_apply.R
/usr/lib/R/site-library/fail/tests/test_as_list.R
/usr/lib/R/site-library/fail/tests/test_assign.R
/usr/lib/R/site-library/fail/tests/test_constructor.R
/usr/lib/R/site-library/fail/tests/test_get_put.R
/usr/lib/R/site-library/fail/tests/test_mapply.R
/usr/lib/R/site-library/fail/tests/test_remove.R
/usr/lib/R/site-library/fail/tests/test_sail.R
/usr/lib/R/site-library/fail/tests/test_size.R
/usr/share/doc/r-cran-fail/NEWS.gz
/usr/share/doc/r-cran-fail/README.test
/usr/share/doc/r-cran-fail/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/r-cran-fail/copyright
/usr/share/doc/r-cran-fail/run-unit-test
/usr/share/doc/r-cran-fail/tests/test_all.R