Списък на файловете в пакета pipemeter в jessie, архитектура amd64

/usr/bin/pipemeter
/usr/share/doc/pipemeter/README
/usr/share/doc/pipemeter/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pipemeter/changelog.gz
/usr/share/doc/pipemeter/copyright
/usr/share/man/man1/pipemeter.1.gz