Списък на файловете в пакета partitionmanager в jessie, архитектура amd64

/usr/bin/partitionmanager
/usr/bin/partitionmanager-bin
/usr/lib/libpartitionmanagerprivate.so
/usr/share/applications/kde4/partitionmanager.desktop
/usr/share/doc/partitionmanager/README
/usr/share/doc/partitionmanager/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/partitionmanager/changelog.gz
/usr/share/doc/partitionmanager/copyright
/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/partitionmanager.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/partitionmanager.png
/usr/share/icons/hicolor/22x22/apps/partitionmanager.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/partitionmanager.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/partitionmanager.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/partitionmanager.png
/usr/share/kde4/apps/partitionmanager/partitionmanagerui.rc
/usr/share/lintian/overrides/partitionmanager
/usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/partitionmanager.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/partitionmanager.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/partitionmanager.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/partitionmanager.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/partitionmanager.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/partitionmanager.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/partitionmanager.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/partitionmanager.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/partitionmanager.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/partitionmanager.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/partitionmanager.mo
/usr/share/locale/lv/LC_MESSAGES/partitionmanager.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/partitionmanager.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/partitionmanager.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/partitionmanager.mo
/usr/share/locale/pa/LC_MESSAGES/partitionmanager.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/partitionmanager.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/partitionmanager.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/partitionmanager.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/partitionmanager.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/partitionmanager.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/partitionmanager.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/partitionmanager.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/partitionmanager.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/partitionmanager.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/partitionmanager.mo