Списък на файловете в пакета owftpd в jessie, архитектура amd64

/etc/init.d/owftpd
/usr/bin/owftpd
/usr/share/doc/owftpd/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/owftpd/changelog.gz
/usr/share/doc/owftpd/copyright
/usr/share/man/man1/owftpd.1.gz