Списък на файловете в пакета nbdkit-plugin-guestfs в jessie, архитектура amd64

/usr/lib/x86_64-linux-gnu/nbdkit/plugins/nbdkit-guestfs-plugin.so
/usr/share/doc/nbdkit-plugin-guestfs/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/nbdkit-plugin-guestfs/copyright
/usr/share/man/man1/nbdkit-guestfs-plugin.1.gz