Списък на файловете в пакета libxnvctrl-dev в jessie, архитектура amd64

/usr/include/NVCtrl/NVCtrl.h
/usr/include/NVCtrl/NVCtrlLib.h
/usr/lib/libXNVCtrl.a
/usr/lib/libXNVCtrl.so
/usr/share/doc/libxnvctrl-dev/FRAMELOCK.txt.gz
/usr/share/doc/libxnvctrl-dev/NV-CONTROL-API.txt.gz
/usr/share/doc/libxnvctrl-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxnvctrl-dev/copyright
/usr/share/doc/libxnvctrl-dev/examples/Makefile.gz
/usr/share/doc/libxnvctrl-dev/examples/README
/usr/share/doc/libxnvctrl-dev/examples/nv-control-3dvisionpro.c
/usr/share/doc/libxnvctrl-dev/examples/nv-control-dpy.c
/usr/share/doc/libxnvctrl-dev/examples/nv-control-dvc.c
/usr/share/doc/libxnvctrl-dev/examples/nv-control-events.c
/usr/share/doc/libxnvctrl-dev/examples/nv-control-framelock.c
/usr/share/doc/libxnvctrl-dev/examples/nv-control-gvi.c
/usr/share/doc/libxnvctrl-dev/examples/nv-control-info.c
/usr/share/doc/libxnvctrl-dev/examples/nv-control-targets.c
/usr/share/doc/libxnvctrl-dev/examples/nv-control-warpblend.c
/usr/share/doc/libxnvctrl-dev/examples/utils.mk
/usr/share/lintian/overrides/libxnvctrl-dev