Списък на файловете в пакета libsdl-mixer1.2 в jessie, архитектура amd64

/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libSDL_mixer-1.2.so.0
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libSDL_mixer-1.2.so.0.12.0
/usr/share/doc/libsdl-mixer1.2/README
/usr/share/doc/libsdl-mixer1.2/changelog.Debian.amd64.gz
/usr/share/doc/libsdl-mixer1.2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libsdl-mixer1.2/changelog.gz
/usr/share/doc/libsdl-mixer1.2/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libsdl-mixer1.2