Списък на файловете в пакета libpython3-all-dev в jessie, архитектура amd64

/usr/share/doc/libpython3-all-dev