Списък на файловете в пакета libpango1.0-0 в jessie, архитектура amd64

/usr/share/doc/libpango1.0-0/AUTHORS
/usr/share/doc/libpango1.0-0/NEWS.gz
/usr/share/doc/libpango1.0-0/README
/usr/share/doc/libpango1.0-0/THANKS
/usr/share/doc/libpango1.0-0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libpango1.0-0/changelog.gz
/usr/share/doc/libpango1.0-0/copyright