Списък на файловете в пакета liblzo2-2 в jessie, архитектура amd64

/lib/x86_64-linux-gnu/liblzo2.so.2
/lib/x86_64-linux-gnu/liblzo2.so.2.0.0
/usr/share/doc/liblzo2-2/AUTHORS
/usr/share/doc/liblzo2-2/LZO.TXT.gz
/usr/share/doc/liblzo2-2/THANKS
/usr/share/doc/liblzo2-2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liblzo2-2/changelog.gz
/usr/share/doc/liblzo2-2/copyright