Списък на файловете в пакета libjson0 в jessie, архитектура amd64

/lib/x86_64-linux-gnu/libjson.so.0
/usr/share/doc/libjson0