Списък на файловете в пакета libghc-pipes-safe-prof в jessie, архитектура amd64

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/pipes-safe-2.2.0/ghc-7.6.3/Pipes/Safe.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/pipes-safe-2.2.0/ghc-7.6.3/Pipes/Safe/Prelude.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/pipes-safe-2.2.0/ghc-7.6.3/libHSpipes-safe-2.2.0_p.a
/usr/share/doc/libghc-pipes-safe-prof/buildinfo_amd64.gz
/usr/share/doc/libghc-pipes-safe-prof/changelog.Debian.amd64.gz
/usr/share/doc/libghc-pipes-safe-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-pipes-safe-prof/copyright