Списък на файловете в пакета libgamin0 в jessie, архитектура amd64

/usr/lib/libfam.so.0
/usr/lib/libfam.so.0.0.0
/usr/lib/libgamin-1.so.0
/usr/lib/libgamin-1.so.0.1.10
/usr/share/doc/libgamin0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgamin0/changelog.gz
/usr/share/doc/libgamin0/copyright