Списък на файловете в пакета libfrog1 в jessie, архитектура amd64

/usr/lib/libfrog.so.1
/usr/lib/libfrog.so.1.0.0
/usr/share/doc/libfrog1/AUTHORS
/usr/share/doc/libfrog1/NEWS.gz
/usr/share/doc/libfrog1/README
/usr/share/doc/libfrog1/TODO
/usr/share/doc/libfrog1/changelog.Debian.amd64.gz
/usr/share/doc/libfrog1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libfrog1/changelog.gz
/usr/share/doc/libfrog1/copyright