Списък на файловете в пакета libdap-bin в jessie, архитектура amd64

/usr/bin/getdap
/usr/share/doc/libdap-bin/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libdap-bin/changelog.gz
/usr/share/doc/libdap-bin/copyright