Списък на файловете в пакета infernal-dbg в jessie, архитектура amd64

/usr/lib/debug/.build-id/04/1d939a8e8143f03d0208d10cc5f374eeb1f27f.debug
/usr/lib/debug/.build-id/06/9ee68b6c57de08d60f6e90fdadb52fb2897926.debug
/usr/lib/debug/.build-id/39/cab672986842cd488c06f84aa7d93aedfdf476.debug
/usr/lib/debug/.build-id/6c/244814690bf2834dcd96da7a25230d1ec3197d.debug
/usr/lib/debug/.build-id/78/a4464c1b1662608baed64070e9fa4f6dcf7904.debug
/usr/lib/debug/.build-id/7d/1d0805398a38581a38cce8a13aa7d864fbcfdd.debug
/usr/lib/debug/.build-id/aa/12b1e8b08ac541c46daf570d5704e78ea6e04f.debug
/usr/lib/debug/.build-id/b5/1e9ca48ea2294b7832cb942c354d490b0214da.debug
/usr/lib/debug/.build-id/cf/6d91b589bd7afe0e8eb8fda4781c0bf6d672be.debug
/usr/lib/debug/.build-id/d7/bb51ef68f7e61c60feab25127222f2d4c47179.debug
/usr/share/doc/infernal-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/infernal-dbg/copyright