Списък на файловете в пакета gemrb-planescape-torment в jessie, архитектура amd64

/etc/gemrb/planescape-torment.cfg
/usr/games/planescape-torment
/usr/share/applications/planescape-torment.desktop
/usr/share/doc/gemrb-planescape-torment/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gemrb-planescape-torment/changelog.gz
/usr/share/doc/gemrb-planescape-torment/copyright
/usr/share/doc/gemrb-planescape-torment/examples/planescape-torment.cfg
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/planescape-torment.svg
/usr/share/man/man6/planescape-torment.6.gz
/usr/share/pixmaps/planescape-torment.png