Списък на файловете в пакета gcj-4.9-jre в jessie, архитектура amd64

/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-4.9-amd64/jre/lib/amd64/libjawt.so
/usr/share/doc/gcj-4.9-jre