Списък на файловете в пакета gccgo-multilib в jessie, архитектура amd64

/usr/share/doc/gccgo-multilib