Списък на файловете в пакета eclib-tools в jessie, архитектура amd64

/usr/bin/mwrank
/usr/share/doc/eclib-tools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/eclib-tools/copyright
/usr/share/doc/eclib-tools/mwrank.info.gz
/usr/share/lintian/overrides/eclib-tools
/usr/share/man/man1/mwrank.1.gz