Списък на файловете в пакета e2fslibs в jessie, архитектура amd64

/lib/x86_64-linux-gnu/libe2p.so.2
/lib/x86_64-linux-gnu/libe2p.so.2.3
/lib/x86_64-linux-gnu/libext2fs.so.2
/lib/x86_64-linux-gnu/libext2fs.so.2.4
/usr/share/doc/e2fslibs/changelog.Debian.amd64.gz
/usr/share/doc/e2fslibs/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/e2fslibs/copyright