Списък на файловете в пакета dumpasn1 в jessie, архитектура amd64

/etc/dumpasn1/dumpasn1.cfg
/usr/bin/dumpasn1
/usr/share/doc/dumpasn1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dumpasn1/copyright
/usr/share/man/man1/dumpasn1.1.gz