Списък на файловете в пакета dms в jessie, архитектура amd64

/usr/share/doc/dms/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dms/copyright
/usr/share/lintian/overrides/dms