Списък на файловете в пакета zope2.13-sandbox в jessie, архитектура all

/usr/share/doc/zope2.13-sandbox/README.Debian
/usr/share/doc/zope2.13-sandbox/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/zope2.13-sandbox/changelog.gz
/usr/share/doc/zope2.13-sandbox/copyright