Списък на файловете в пакета transcode-doc в jessie, архитектура all

/usr/share/doc-base/transcode-doc
/usr/share/doc/transcode-doc/ChangeLog
/usr/share/doc/transcode-doc/DV-to-DVD-HOWTO.txt.gz
/usr/share/doc/transcode-doc/README.Inverse.Telecine.txt.gz
/usr/share/doc/transcode-doc/README.cluster
/usr/share/doc/transcode-doc/README.dv
/usr/share/doc/transcode-doc/README.filter.modfps.gz
/usr/share/doc/transcode-doc/README.rip
/usr/share/doc/transcode-doc/README.sync
/usr/share/doc/transcode-doc/README.vcd.gz
/usr/share/doc/transcode-doc/README.xvid-credits
/usr/share/doc/transcode-doc/RELNOTES-0.6.13
/usr/share/doc/transcode-doc/RELNOTES-1.1.0.gz
/usr/share/doc/transcode-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/transcode-doc/changelog.gz
/usr/share/doc/transcode-doc/copyright
/usr/share/doc/transcode-doc/export_ffmpeg.txt.gz
/usr/share/doc/transcode-doc/export_mp2.txt.gz
/usr/share/doc/transcode-doc/faq.gz
/usr/share/doc/transcode-doc/filter-socket.txt.gz
/usr/share/doc/transcode-doc/filter_dnr.txt
/usr/share/doc/transcode-doc/filter_logo.txt
/usr/share/doc/transcode-doc/filter_logoaway.txt.gz
/usr/share/doc/transcode-doc/filter_text.txt
/usr/share/doc/transcode-doc/filter_yuvdenoise.txt.gz
/usr/share/doc/transcode-doc/framerate.txt.gz
/usr/share/doc/transcode-doc/html/dv.html
/usr/share/doc/transcode-doc/html/dvd.html
/usr/share/doc/transcode-doc/html/export_divx.html
/usr/share/doc/transcode-doc/html/export_divx4.php
/usr/share/doc/transcode-doc/html/export_divx5.php
/usr/share/doc/transcode-doc/html/export_fame.php
/usr/share/doc/transcode-doc/html/export_ogg.php
/usr/share/doc/transcode-doc/html/export_opendivx.php
/usr/share/doc/transcode-doc/html/export_xvid.php
/usr/share/doc/transcode-doc/html/import_avi.html
/usr/share/doc/transcode-doc/html/import_dv.html
/usr/share/doc/transcode-doc/html/import_dvd.html
/usr/share/doc/transcode-doc/html/import_mp3.html
/usr/share/doc/transcode-doc/html/import_mpeg2.html
/usr/share/doc/transcode-doc/html/import_mpeg3.html
/usr/share/doc/transcode-doc/html/import_null.html
/usr/share/doc/transcode-doc/html/import_nuv.html
/usr/share/doc/transcode-doc/html/import_ogg.php
/usr/share/doc/transcode-doc/html/import_raw.html
/usr/share/doc/transcode-doc/html/import_vob.html
/usr/share/doc/transcode-doc/html/import_yuv4mpeg.html
/usr/share/doc/transcode-doc/html/index.html
/usr/share/doc/transcode-doc/html/intro.html
/usr/share/doc/transcode-doc/html/mes0-00000.png
/usr/share/doc/transcode-doc/html/mes4-00000.png
/usr/share/doc/transcode-doc/html/mes5-00000.png
/usr/share/doc/transcode-doc/html/mes6-00000.png
/usr/share/doc/transcode-doc/html/mes7-00000.png
/usr/share/doc/transcode-doc/html/misc.html
/usr/share/doc/transcode-doc/html/modules.html
/usr/share/doc/transcode-doc/html/mpeg.html
/usr/share/doc/transcode-doc/html/new.png
/usr/share/doc/transcode-doc/html/other.html
/usr/share/doc/transcode-doc/html/post.html
/usr/share/doc/transcode-doc/html/pre.html
/usr/share/doc/transcode-doc/html/smart.html
/usr/share/doc/transcode-doc/html/sorry.html
/usr/share/doc/transcode-doc/html/sub0-00000.png
/usr/share/doc/transcode-doc/html/sub1-00000.png
/usr/share/doc/transcode-doc/html/sub2-00000.png
/usr/share/doc/transcode-doc/html/sub3-00000.png
/usr/share/doc/transcode-doc/html/subtitles.html
/usr/share/doc/transcode-doc/html/table.php
/usr/share/doc/transcode-doc/html/tc.png
/usr/share/doc/transcode-doc/import-xml.txt.gz
/usr/share/doc/transcode-doc/import_nvrec.txt.gz
/usr/share/doc/transcode-doc/import_v4l2.txt.gz
/usr/share/doc/transcode-doc/import_x11.txt.gz
/usr/share/doc/transcode-doc/import_yuv.txt
/usr/share/doc/transcode-doc/pvm3/export_pvm.txt.gz
/usr/share/doc/transcode-doc/pvm3/pvm_10x.cfg
/usr/share/doc/transcode-doc/pvm3/pvm_11x.cfg
/usr/share/doc/transcode-doc/pvm3/pvm_config.txt.gz
/usr/share/doc/transcode-doc/tech/OPTIMIZERS.gz
/usr/share/doc/transcode-doc/tech/architecture.txt.gz
/usr/share/doc/transcode-doc/tech/avi_comments.txt
/usr/share/doc/transcode-doc/tech/clone.txt
/usr/share/doc/transcode-doc/tech/export-API.txt
/usr/share/doc/transcode-doc/tech/filter-API.txt.gz
/usr/share/doc/transcode-doc/tech/filter_template.c.gz
/usr/share/doc/transcode-doc/tech/html/index.html
/usr/share/doc/transcode-doc/tech/html/tc_basic.css
/usr/share/doc/transcode-doc/tech/html/tc_frame_buffer.html
/usr/share/doc/transcode-doc/tech/html/tc_input_rotation.html
/usr/share/doc/transcode-doc/tech/html/tc_libraries.html
/usr/share/doc/transcode-doc/tech/html/tc_logo.png
/usr/share/doc/transcode-doc/tech/ibp_support.txt
/usr/share/doc/transcode-doc/tech/import-API.txt
/usr/share/doc/transcode-doc/tech/libraries.txt
/usr/share/doc/transcode-doc/tech/module-system-API.txt.gz
/usr/share/doc/transcode-doc/template.cfg.txt.gz