Списък на файловете в пакета tomcat7-admin в jessie, архитектура all

/etc/tomcat7/Catalina/localhost/host-manager.xml
/etc/tomcat7/Catalina/localhost/manager.xml
/usr/share/doc/tomcat7-admin/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/tomcat7-admin/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tomcat7-admin/copyright
/usr/share/tomcat7-admin/host-manager/META-INF/context.xml
/usr/share/tomcat7-admin/host-manager/WEB-INF/jsp/401.jsp
/usr/share/tomcat7-admin/host-manager/WEB-INF/jsp/403.jsp
/usr/share/tomcat7-admin/host-manager/WEB-INF/jsp/404.jsp
/usr/share/tomcat7-admin/host-manager/WEB-INF/web.xml
/usr/share/tomcat7-admin/host-manager/images/add.gif
/usr/share/tomcat7-admin/host-manager/images/asf-logo.gif
/usr/share/tomcat7-admin/host-manager/images/code.gif
/usr/share/tomcat7-admin/host-manager/images/design.gif
/usr/share/tomcat7-admin/host-manager/images/docs.gif
/usr/share/tomcat7-admin/host-manager/images/fix.gif
/usr/share/tomcat7-admin/host-manager/images/tomcat.gif
/usr/share/tomcat7-admin/host-manager/images/update.gif
/usr/share/tomcat7-admin/host-manager/images/void.gif
/usr/share/tomcat7-admin/host-manager/index.jsp
/usr/share/tomcat7-admin/host-manager/manager.xml
/usr/share/tomcat7-admin/manager/META-INF/context.xml
/usr/share/tomcat7-admin/manager/WEB-INF/jsp/401.jsp
/usr/share/tomcat7-admin/manager/WEB-INF/jsp/403.jsp
/usr/share/tomcat7-admin/manager/WEB-INF/jsp/404.jsp
/usr/share/tomcat7-admin/manager/WEB-INF/jsp/sessionDetail.jsp
/usr/share/tomcat7-admin/manager/WEB-INF/jsp/sessionsList.jsp
/usr/share/tomcat7-admin/manager/WEB-INF/web.xml
/usr/share/tomcat7-admin/manager/images/add.gif
/usr/share/tomcat7-admin/manager/images/asf-logo.gif
/usr/share/tomcat7-admin/manager/images/code.gif
/usr/share/tomcat7-admin/manager/images/design.gif
/usr/share/tomcat7-admin/manager/images/docs.gif
/usr/share/tomcat7-admin/manager/images/fix.gif
/usr/share/tomcat7-admin/manager/images/tomcat.gif
/usr/share/tomcat7-admin/manager/images/update.gif
/usr/share/tomcat7-admin/manager/images/void.gif
/usr/share/tomcat7-admin/manager/index.jsp
/usr/share/tomcat7-admin/manager/status.xsd
/usr/share/tomcat7-admin/manager/xform.xsl