Списък на файловете в пакета slay в jessie, архитектура all

/usr/sbin/slay
/usr/share/doc/slay/changelog.gz
/usr/share/doc/slay/copyright
/usr/share/man/man1/slay.1.gz