Списък на файловете в пакета rhino в jessie, архитектура all

/usr/bin/rhino
/usr/bin/rhino-debugger
/usr/bin/rhino-jsc
/usr/share/doc/rhino/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/rhino/copyright
/usr/share/lintian/overrides/rhino
/usr/share/man/man1/rhino-debugger.1.gz
/usr/share/man/man1/rhino-jsc.1.gz
/usr/share/man/man1/rhino.1.gz