Списък на файловете в пакета rheolef-doc в jessie, архитектура all

/usr/share/doc-base/rheolef-refman
/usr/share/doc-base/rheolef-usrman
/usr/share/doc/rheolef-doc/bamg.pdf
/usr/share/doc/rheolef-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/rheolef-doc/changelog.gz
/usr/share/doc/rheolef-doc/copyright
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/Makefile
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/cavity.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/cavity_dg.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/contraction.mshcad
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/convect.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/convect_error.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/cosinusprod.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/cosinusprod_error.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/cosinusprod_error_dg.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/cosinusprod_grad.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/cosinusprod_laplace.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/cosinusprod_post_dg.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/cosinusrad.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/cosinusrad_laplace.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/cube.mshcad
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/dirichlet-nh.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/dirichlet.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/dirichlet.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/dirichlet_dg.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/elasticity_criterion.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/elasticity_solve.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/elasticity_taylor_dg.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/elasticity_taylor_error_dg.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/embankment.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/embankment.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/embankment_adapt.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/embankment_dg.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/embankment_dg.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/eta.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/heat.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/helmholtz_band.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/helmholtz_band_iterative.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/helmholtz_s.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/helmholtz_s_error.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/incompressible-elasticity.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/inertia.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/inertia_cks.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/inertia_upw.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/laplace_band.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/laplace_s.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/level_set_sphere.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/line.mshcad
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/navier_stokes_cavity.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/navier_stokes_criterion.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/navier_stokes_dg.h
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/navier_stokes_dg1.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/navier_stokes_dg2.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/navier_stokes_solve.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/navier_stokes_taylor_cks_dg.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/navier_stokes_taylor_dg.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/navier_stokes_taylor_error_dg.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/navier_stokes_taylor_newton_dg.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/navier_stokes_upw_dg.h
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/navier_stokes_upw_dg.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/neumann-laplace.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/neumann-nh.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/neumann_dg.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/nu.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/p_laplacian.h
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/p_laplacian1.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/p_laplacian2.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/p_laplacian_circle.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/p_laplacian_damped_newton.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/p_laplacian_error.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/p_laplacian_fixed_point.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/p_laplacian_newton.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/poiseuille.h
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/proj_band.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/robin.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/rotating-hill.h
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/sgn.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/sinusprod_error_dg.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/sinusprod_helmholtz.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/sphere.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/square.bamgcad
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/square.dmn
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/square.mshcad
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/stokes_cavity.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/stokes_contraction.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/stokes_contraction_bubble.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/stokes_contraction_bubble_old.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/stokes_dirichlet_dg.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/stokes_taylor_dg.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/stokes_taylor_error_dg.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/streamf_cavity.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/streamf_cavity.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/streamf_contraction.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/stress.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/taylor.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/taylor_exact.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/torus.icc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/torus.mshcad
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/transmission.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/transport_dg.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/transport_dg2_error.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/transport_dg_error.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/vortex_position.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/examples/vorticity.cc
/usr/share/doc/rheolef-doc/rheolef-refman.html
/usr/share/doc/rheolef-doc/rheolef-refman.pdf
/usr/share/doc/rheolef-doc/rheolef.pdf
/usr/share/info/rheolef.info.gz