Списък на файловете в пакета remuco-mpd в jessie, архитектура all

/usr/bin/remuco-mpd
/usr/share/doc/remuco-mpd/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/remuco-mpd/changelog.gz
/usr/share/doc/remuco-mpd/copyright
/usr/share/man/man1/remuco-mpd.1.gz