Списък на файловете в пакета rafkill-data в jessie, архитектура all

/usr/share/doc/rafkill-data/README
/usr/share/doc/rafkill-data/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/rafkill-data/copyright
/usr/share/games/rafkill/data/1.pck
/usr/share/games/rafkill/data/2.pck
/usr/share/games/rafkill/data/3.pck
/usr/share/games/rafkill/data/beast.fnt
/usr/share/games/rafkill/data/buy-menu.pcx
/usr/share/games/rafkill/data/buy-scene.pcx
/usr/share/games/rafkill/data/fonts.dat
/usr/share/games/rafkill/data/intro.mod
/usr/share/games/rafkill/data/level1.lev
/usr/share/games/rafkill/data/level2.lev
/usr/share/games/rafkill/data/level3.lev
/usr/share/games/rafkill/data/level4.lev
/usr/share/games/rafkill/data/level5.lev
/usr/share/games/rafkill/data/level6.lev
/usr/share/games/rafkill/data/level7.lev
/usr/share/games/rafkill/data/level8.lev
/usr/share/games/rafkill/data/logosmoot.pcx
/usr/share/games/rafkill/data/raptor.dat
/usr/share/games/rafkill/data/sound.dat
/usr/share/games/rafkill/data/table.col
/usr/share/games/rafkill/data/vulture.fnt
/usr/share/games/rafkill/music/song1.xm
/usr/share/games/rafkill/music/song2.xm
/usr/share/games/rafkill/music/song3.xm
/usr/share/games/rafkill/music/song4.xm
/usr/share/games/rafkill/music/song5.xm