Списък на файловете в пакета python3-wheel в jessie, архитектура all

/usr/lib/python3/dist-packages/wheel-0.24.0.egg-info/PKG-INFO
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel-0.24.0.egg-info/dependency_links.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel-0.24.0.egg-info/entry_points.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel-0.24.0.egg-info/not-zip-safe
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel-0.24.0.egg-info/requires.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel-0.24.0.egg-info/top_level.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/__main__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/archive.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/bdist_wheel.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/decorator.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/egg2wheel.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/eggnames.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/install.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/metadata.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/paths.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/pep425tags.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/pkginfo.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/signatures/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/signatures/djbec.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/signatures/ed25519py.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/signatures/keys.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/test/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/test/complex-dist/complexdist/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/test/complex-dist/setup.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/test/headers.dist/header.h
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/test/headers.dist/headersdist.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/test/headers.dist/setup.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/test/pydist-schema.json
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/test/simple.dist/setup.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/test/simple.dist/simpledist/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/test/test-1.0-py2.py3-none-win32.whl
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/test/test_basic.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/test/test_install.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/test/test_keys.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/test/test_paths.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/test/test_ranking.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/test/test_signatures.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/test/test_tagopt.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/test/test_tool.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/test/test_wheelfile.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/tool/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/util.py
/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/wininst2wheel.py
/usr/share/doc/python3-wheel/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python3-wheel/changelog.gz
/usr/share/doc/python3-wheel/copyright