Списък на файловете в пакета python-testtools-doc в jessie, архитектура all

/usr/share/doc-base/python-testtools
/usr/share/doc/python-testtools-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-testtools-doc/copyright
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/_sources/api.txt
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/_sources/for-framework-folk.txt
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/_sources/for-test-authors.txt
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/_sources/hacking.txt
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/_sources/index.txt
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/_sources/overview.txt
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/_static/ajax-loader.gif
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/_static/basic.css
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/_static/comment-bright.png
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/_static/comment-close.png
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/_static/comment.png
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/_static/default.css
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/_static/doctools.js
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/_static/down-pressed.png
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/_static/down.png
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/_static/file.png
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/_static/jquery.js
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/_static/minus.png
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/_static/plus.png
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/_static/pygments.css
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/_static/searchtools.js
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/_static/sidebar.js
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/_static/underscore.js
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/_static/up-pressed.png
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/_static/up.png
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/api.html
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/for-framework-folk.html
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/for-test-authors.html
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/genindex.html
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/hacking.html
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/index.html
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/objects.inv
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/overview.html
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/py-modindex.html
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/search.html
/usr/share/doc/python-testtools-doc/html/searchindex.js