Списък на файловете в пакета python-speaklater-doc в jessie, архитектура all

/usr/share/doc-base/python-speaklater
/usr/share/doc/python-speaklater-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-speaklater-doc/class-tree.html
/usr/share/doc/python-speaklater-doc/copyright
/usr/share/doc/python-speaklater-doc/frames.html
/usr/share/doc/python-speaklater-doc/help.html
/usr/share/doc/python-speaklater-doc/identifier-index.html
/usr/share/doc/python-speaklater-doc/index.html
/usr/share/doc/python-speaklater-doc/module-tree.html
/usr/share/doc/python-speaklater-doc/redirect.html
/usr/share/doc/python-speaklater-doc/speaklater-module.html
/usr/share/doc/python-speaklater-doc/speaklater-pysrc.html
/usr/share/doc/python-speaklater-doc/speaklater._LazyString-class.html
/usr/share/doc/python-speaklater-doc/toc-everything.html
/usr/share/doc/python-speaklater-doc/toc-speaklater-module.html
/usr/share/doc/python-speaklater-doc/toc.html