Списък на файловете в пакета python-setuptools-whl в jessie, архитектура all

/usr/share/doc/python-setuptools-whl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-setuptools-whl/copyright
/usr/share/python-wheels/setuptools-5.5.1-py2.py3-none-any.whl