Списък на файловете в пакета python-pyexiv2-doc в jessie, архитектура all

/usr/share/doc-base/pyexiv2-doc
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/README
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/_sources/api.txt
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/_sources/developers.txt
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/_sources/index.txt
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/_sources/release_procedure.txt
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/_sources/tutorial.txt
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/_static/ajax-loader.gif
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/_static/basic.css
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/_static/comment-bright.png
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/_static/comment-close.png
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/_static/comment.png
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/_static/default.css
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/_static/doctools.js
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/_static/down-pressed.png
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/_static/down.png
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/_static/file.png
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/_static/jquery.js
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/_static/minus.png
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/_static/plus.png
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/_static/pyexiv2-big-192x192.png
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/_static/pyexiv2.ico
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/_static/pygments.css
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/_static/searchtools.js
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/_static/sidebar.js
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/_static/underscore.js
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/_static/up-pressed.png
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/_static/up.png
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/_static/websupport.js
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/api.html
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/changelog.gz
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/copyright
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/developers.html
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/genindex.html
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/index.html
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/objects.inv
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/py-modindex.html
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/release_procedure.html
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/search.html
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/searchindex.js
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/todo
/usr/share/doc/python-pyexiv2-doc/tutorial.html