Списък на файловете в пакета pychess в jessie, архитектура all

/usr/games/pychess
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess-0.12beta3.egg-info
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Main.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Players/CECPEngine.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Players/Engine.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Players/Human.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Players/ICPlayer.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Players/Player.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Players/ProtocolEngine.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Players/PyChess.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Players/PyChessCECP.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Players/PyChessFICS.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Players/UCIEngine.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Players/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Players/engineNest.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Savers/ChessFile.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Savers/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Savers/chessalpha2.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Savers/database.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Savers/epd.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Savers/fen.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Savers/pgn.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Savers/pgnbase.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Savers/png.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/System/GtkWorker.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/System/Log.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/System/MultiArray.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/System/SubProcess.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/System/TaskQueue.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/System/ThreadPool.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/System/WinRsvg.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/System/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/System/accordion.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/System/cairoextras.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/System/command.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/System/conf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/System/conf_configParser.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/System/debug.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/System/glock.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/System/gstreamer.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/System/ping.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/System/prefix.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/System/protoopen.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/System/repeat.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/System/uistuff.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/System/which.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/Board.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/Cord.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/EndgameTable.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/GameModel.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/IconLoader.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/Move.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/Offer.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/Piece.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/Rating.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/TimeModel.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/book.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/const.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/eco.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/eval.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/logic.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/lutils/Benchmark.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/lutils/LBoard.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/lutils/PolyglotHash.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/lutils/TranspositionTable.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/lutils/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/lutils/attack.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/lutils/bitboard.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/lutils/egtb_gaviota.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/lutils/egtb_k4it.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/lutils/ldata.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/lutils/ldraw.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/lutils/leval.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/lutils/lmove.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/lutils/lmovegen.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/lutils/lsearch.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/lutils/lsort.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/lutils/strateval.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/lutils/validator.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Utils/repr.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Variants/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Variants/asymmetricrandom.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Variants/atomic.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Variants/blindfold.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Variants/bughouse.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Variants/corner.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Variants/crazyhouse.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Variants/fischerandom.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Variants/knightodds.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Variants/losers.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Variants/normal.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Variants/pawnodds.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Variants/pawnspassed.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Variants/pawnspushed.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Variants/queenodds.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Variants/randomchess.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Variants/rookodds.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Variants/shuffle.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Variants/suicide.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Variants/upsidedown.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Variants/wildcastle.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/Variants/wildcastleshuffle.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/gfx/Pieces.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/gfx/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/ic/FICSConnection.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/ic/FICSObjects.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/ic/ICGameModel.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/ic/ICLogon.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/ic/ICLounge.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/ic/TimeSeal.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/ic/VerboseTelnet.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/ic/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/ic/block_codes.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/ic/managers/AdjournManager.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/ic/managers/AutoLogOutManager.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/ic/managers/BoardManager.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/ic/managers/ChatManager.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/ic/managers/ConsoleManager.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/ic/managers/ErrorManager.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/ic/managers/FingerManager.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/ic/managers/HelperManager.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/ic/managers/ListAndVarManager.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/ic/managers/NewsManager.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/ic/managers/OfferManager.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/ic/managers/SeekManager.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/ic/managers/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/Background.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/BoardControl.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/BoardPreview.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/BoardView.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/BorderBox.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/ChainVBox.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/ChatView.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/ChatWindow.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/ChessClock.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/ConsoleWindow.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/ImageMenu.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/InfoBar.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/LogDialog.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/MenuItemsDict.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/PieceWidget.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/PromotionDialog.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/SetupBoard.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/SpotGraph.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/TaskerManager.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/Throbber.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/ToggleComboBox.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/discovererDialog.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/enginesDialog.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/gameinfoDialog.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/gamenanny.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/gamewidget.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/ionest.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/newGameDialog.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/playerinfoDialog.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/preferencesDialog.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/pydock/ArrowButton.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/pydock/HighlightArea.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/pydock/OverlayWindow.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/pydock/PyDockComposite.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/pydock/PyDockLeaf.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/pydock/PyDockTop.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/pydock/StarArrowButton.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/pydock/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pychess/widgets/tipOfTheDay.py
/usr/share/applications/pychess.desktop
/usr/share/doc/pychess/README
/usr/share/doc/pychess/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pychess/copyright
/usr/share/gtksourceview-1.0/language-specs/pgn.lang
/usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/pychess.png
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/pychess.svg
/usr/share/locale/af/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/az/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/bn/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/br/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/eu/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/fa/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/he/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/hi/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/id/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/is/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/jv/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/kn/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/ku/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/ml/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/oc/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/si/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/wa/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/locale/zu/LC_MESSAGES/pychess.mo
/usr/share/man/man1/pychess.1.gz
/usr/share/pixmaps/pychess.svg
/usr/share/pychess/ARTISTS
/usr/share/pychess/AUTHORS
/usr/share/pychess/DOCUMENTERS
/usr/share/pychess/README
/usr/share/pychess/TRANSLATORS
/usr/share/pychess/eco.db
/usr/share/pychess/flags/C.png
/usr/share/pychess/flags/ad.png
/usr/share/pychess/flags/ae.png
/usr/share/pychess/flags/af.png
/usr/share/pychess/flags/ag.png
/usr/share/pychess/flags/ai.png
/usr/share/pychess/flags/al.png
/usr/share/pychess/flags/am.png
/usr/share/pychess/flags/an.png
/usr/share/pychess/flags/ao.png
/usr/share/pychess/flags/ar.png
/usr/share/pychess/flags/as.png
/usr/share/pychess/flags/at.png
/usr/share/pychess/flags/au.png
/usr/share/pychess/flags/aw.png
/usr/share/pychess/flags/ax.png
/usr/share/pychess/flags/az.png
/usr/share/pychess/flags/ba.png
/usr/share/pychess/flags/bb.png
/usr/share/pychess/flags/bd.png
/usr/share/pychess/flags/be.png
/usr/share/pychess/flags/bf.png
/usr/share/pychess/flags/bg.png
/usr/share/pychess/flags/bh.png
/usr/share/pychess/flags/bi.png
/usr/share/pychess/flags/bj.png
/usr/share/pychess/flags/bm.png
/usr/share/pychess/flags/bn.png
/usr/share/pychess/flags/bo.png
/usr/share/pychess/flags/br.png
/usr/share/pychess/flags/bs.png
/usr/share/pychess/flags/bt.png
/usr/share/pychess/flags/bw.png
/usr/share/pychess/flags/by.png
/usr/share/pychess/flags/bz.png
/usr/share/pychess/flags/ca.png
/usr/share/pychess/flags/cc.png
/usr/share/pychess/flags/cd.png
/usr/share/pychess/flags/cf.png
/usr/share/pychess/flags/cg.png
/usr/share/pychess/flags/ch.png
/usr/share/pychess/flags/ci.png
/usr/share/pychess/flags/ck.png
/usr/share/pychess/flags/cl.png
/usr/share/pychess/flags/cm.png
/usr/share/pychess/flags/cn.png
/usr/share/pychess/flags/co.png
/usr/share/pychess/flags/cr.png
/usr/share/pychess/flags/cu.png
/usr/share/pychess/flags/cv.png
/usr/share/pychess/flags/cx.png
/usr/share/pychess/flags/cy.png
/usr/share/pychess/flags/cz.png
/usr/share/pychess/flags/de.png
/usr/share/pychess/flags/dj.png
/usr/share/pychess/flags/dk.png
/usr/share/pychess/flags/dm.png
/usr/share/pychess/flags/do.png
/usr/share/pychess/flags/dz.png
/usr/share/pychess/flags/ec.png
/usr/share/pychess/flags/ee.png
/usr/share/pychess/flags/eg.png
/usr/share/pychess/flags/eh.png
/usr/share/pychess/flags/er.png
/usr/share/pychess/flags/es.png
/usr/share/pychess/flags/et.png
/usr/share/pychess/flags/fi.png
/usr/share/pychess/flags/fj.png
/usr/share/pychess/flags/fk.png
/usr/share/pychess/flags/fm.png
/usr/share/pychess/flags/fo.png
/usr/share/pychess/flags/fr.png
/usr/share/pychess/flags/ga.png
/usr/share/pychess/flags/gb.png
/usr/share/pychess/flags/gd.png
/usr/share/pychess/flags/ge.png
/usr/share/pychess/flags/gh.png
/usr/share/pychess/flags/gi.png
/usr/share/pychess/flags/gl.png
/usr/share/pychess/flags/gm.png
/usr/share/pychess/flags/gn.png
/usr/share/pychess/flags/gp.png
/usr/share/pychess/flags/gq.png
/usr/share/pychess/flags/gr.png
/usr/share/pychess/flags/gt.png
/usr/share/pychess/flags/gu.png
/usr/share/pychess/flags/gw.png
/usr/share/pychess/flags/gy.png
/usr/share/pychess/flags/hk.png
/usr/share/pychess/flags/hn.png
/usr/share/pychess/flags/hr.png
/usr/share/pychess/flags/ht.png
/usr/share/pychess/flags/hu.png
/usr/share/pychess/flags/id.png
/usr/share/pychess/flags/ie.png
/usr/share/pychess/flags/il.png
/usr/share/pychess/flags/in.png
/usr/share/pychess/flags/iq.png
/usr/share/pychess/flags/ir.png
/usr/share/pychess/flags/is.png
/usr/share/pychess/flags/it.png
/usr/share/pychess/flags/jm.png
/usr/share/pychess/flags/jo.png
/usr/share/pychess/flags/jp.png
/usr/share/pychess/flags/ke.png
/usr/share/pychess/flags/kg.png
/usr/share/pychess/flags/kh.png
/usr/share/pychess/flags/ki.png
/usr/share/pychess/flags/km.png
/usr/share/pychess/flags/kn.png
/usr/share/pychess/flags/kp.png
/usr/share/pychess/flags/kr.png
/usr/share/pychess/flags/kw.png
/usr/share/pychess/flags/ky.png
/usr/share/pychess/flags/kz.png
/usr/share/pychess/flags/la.png
/usr/share/pychess/flags/lb.png
/usr/share/pychess/flags/lc.png
/usr/share/pychess/flags/li.png
/usr/share/pychess/flags/lk.png
/usr/share/pychess/flags/lr.png
/usr/share/pychess/flags/ls.png
/usr/share/pychess/flags/lt.png
/usr/share/pychess/flags/lu.png
/usr/share/pychess/flags/lv.png
/usr/share/pychess/flags/ly.png
/usr/share/pychess/flags/ma.png
/usr/share/pychess/flags/mc.png
/usr/share/pychess/flags/md.png
/usr/share/pychess/flags/mg.png
/usr/share/pychess/flags/mh.png
/usr/share/pychess/flags/mk.png
/usr/share/pychess/flags/ml.png
/usr/share/pychess/flags/mm.png
/usr/share/pychess/flags/mn.png
/usr/share/pychess/flags/mo.png
/usr/share/pychess/flags/mq.png
/usr/share/pychess/flags/mr.png
/usr/share/pychess/flags/ms.png
/usr/share/pychess/flags/mt.png
/usr/share/pychess/flags/mu.png
/usr/share/pychess/flags/mv.png
/usr/share/pychess/flags/mw.png
/usr/share/pychess/flags/mx.png
/usr/share/pychess/flags/my.png
/usr/share/pychess/flags/mz.png
/usr/share/pychess/flags/na.png
/usr/share/pychess/flags/nc.png
/usr/share/pychess/flags/ne.png
/usr/share/pychess/flags/nf.png
/usr/share/pychess/flags/ng.png
/usr/share/pychess/flags/ni.png
/usr/share/pychess/flags/nl.png
/usr/share/pychess/flags/no.png
/usr/share/pychess/flags/np.png
/usr/share/pychess/flags/nr.png
/usr/share/pychess/flags/nu.png
/usr/share/pychess/flags/nz.png
/usr/share/pychess/flags/om.png
/usr/share/pychess/flags/pa.png
/usr/share/pychess/flags/pe.png
/usr/share/pychess/flags/pf.png
/usr/share/pychess/flags/pg.png
/usr/share/pychess/flags/ph.png
/usr/share/pychess/flags/pk.png
/usr/share/pychess/flags/pl.png
/usr/share/pychess/flags/pm.png
/usr/share/pychess/flags/pn.png
/usr/share/pychess/flags/pr.png
/usr/share/pychess/flags/ps.png
/usr/share/pychess/flags/pt.png
/usr/share/pychess/flags/pw.png
/usr/share/pychess/flags/py.png
/usr/share/pychess/flags/qa.png
/usr/share/pychess/flags/ro.png
/usr/share/pychess/flags/ru.png
/usr/share/pychess/flags/rw.png
/usr/share/pychess/flags/sa.png
/usr/share/pychess/flags/sb.png
/usr/share/pychess/flags/sc.png
/usr/share/pychess/flags/sd.png
/usr/share/pychess/flags/se.png
/usr/share/pychess/flags/sg.png
/usr/share/pychess/flags/sh.png
/usr/share/pychess/flags/si.png
/usr/share/pychess/flags/sk.png
/usr/share/pychess/flags/sm.png
/usr/share/pychess/flags/sn.png
/usr/share/pychess/flags/so.png
/usr/share/pychess/flags/sr.png
/usr/share/pychess/flags/st.png
/usr/share/pychess/flags/sv.png
/usr/share/pychess/flags/sy.png
/usr/share/pychess/flags/sz.png
/usr/share/pychess/flags/tc.png
/usr/share/pychess/flags/td.png
/usr/share/pychess/flags/tg.png
/usr/share/pychess/flags/th.png
/usr/share/pychess/flags/tj.png
/usr/share/pychess/flags/tk.png
/usr/share/pychess/flags/tm.png
/usr/share/pychess/flags/tn.png
/usr/share/pychess/flags/to.png
/usr/share/pychess/flags/tp.png
/usr/share/pychess/flags/tr.png
/usr/share/pychess/flags/tt.png
/usr/share/pychess/flags/tv.png
/usr/share/pychess/flags/tw.png
/usr/share/pychess/flags/tz.png
/usr/share/pychess/flags/ua.png
/usr/share/pychess/flags/ug.png
/usr/share/pychess/flags/unknown.png
/usr/share/pychess/flags/us.png
/usr/share/pychess/flags/uy.png
/usr/share/pychess/flags/uz.png
/usr/share/pychess/flags/va.png
/usr/share/pychess/flags/vc.png
/usr/share/pychess/flags/ve.png
/usr/share/pychess/flags/vg.png
/usr/share/pychess/flags/vi.png
/usr/share/pychess/flags/vn.png
/usr/share/pychess/flags/vu.png
/usr/share/pychess/flags/wf.png
/usr/share/pychess/flags/ws.png
/usr/share/pychess/flags/ye.png
/usr/share/pychess/flags/yu.png
/usr/share/pychess/flags/za.png
/usr/share/pychess/flags/zm.png
/usr/share/pychess/flags/zw.png
/usr/share/pychess/glade/16.png
/usr/share/pychess/glade/PyChess.glade
/usr/share/pychess/glade/about.png
/usr/share/pychess/glade/black.png
/usr/share/pychess/glade/board.png
/usr/share/pychess/glade/board.svg
/usr/share/pychess/glade/challenge.png
/usr/share/pychess/glade/christmas_about.png
/usr/share/pychess/glade/clear.png
/usr/share/pychess/glade/discovererDialog.glade
/usr/share/pychess/glade/dock_bottom.svg
/usr/share/pychess/glade/dock_center.svg
/usr/share/pychess/glade/dock_left.svg
/usr/share/pychess/glade/dock_right.svg
/usr/share/pychess/glade/dock_star.svg
/usr/share/pychess/glade/dock_top.svg
/usr/share/pychess/glade/document-properties.svg
/usr/share/pychess/glade/fics_logon.glade
/usr/share/pychess/glade/fics_lounge.glade
/usr/share/pychess/glade/findbar.glade
/usr/share/pychess/glade/globe.png
/usr/share/pychess/glade/manseek.png
/usr/share/pychess/glade/newInOut.glade
/usr/share/pychess/glade/panel_annotation.svg
/usr/share/pychess/glade/panel_book.svg
/usr/share/pychess/glade/panel_chat.svg
/usr/share/pychess/glade/panel_comments.svg
/usr/share/pychess/glade/panel_engineoutput.svg
/usr/share/pychess/glade/panel_moves.svg
/usr/share/pychess/glade/panel_score.svg
/usr/share/pychess/glade/piece-black.png
/usr/share/pychess/glade/piece-unknown.png
/usr/share/pychess/glade/piece-white.png
/usr/share/pychess/glade/poput.png
/usr/share/pychess/glade/promotion.glade
/usr/share/pychess/glade/random.png
/usr/share/pychess/glade/saveGamesDialog.glade
/usr/share/pychess/glade/seek.png
/usr/share/pychess/glade/stock-vchain-24.png
/usr/share/pychess/glade/stock-vchain-broken-24.png
/usr/share/pychess/glade/stock_alarm.svg
/usr/share/pychess/glade/taskers.glade
/usr/share/pychess/glade/throbber.svg
/usr/share/pychess/glade/tipoftheday.glade
/usr/share/pychess/glade/white.png
/usr/share/pychess/pieces/Alfonso.png
/usr/share/pychess/pieces/Alpha.png
/usr/share/pychess/pieces/Cburnett.png
/usr/share/pychess/pieces/Celtic.png
/usr/share/pychess/pieces/Chessicons.png
/usr/share/pychess/pieces/Chessmonk.png
/usr/share/pychess/pieces/Eyes.png
/usr/share/pychess/pieces/Fantasy.png
/usr/share/pychess/pieces/Fantasy_alt.png
/usr/share/pychess/pieces/Freak.png
/usr/share/pychess/pieces/Freestaunton.png
/usr/share/pychess/pieces/Kilfiger.png
/usr/share/pychess/pieces/Leipzig.png
/usr/share/pychess/pieces/Magnetic.png
/usr/share/pychess/pieces/Maya.png
/usr/share/pychess/pieces/Merida.png
/usr/share/pychess/pieces/Pirat.png
/usr/share/pychess/pieces/Prmi.png
/usr/share/pychess/pieces/Pychess.png
/usr/share/pychess/pieces/Regular.png
/usr/share/pychess/pieces/Skulls.png
/usr/share/pychess/pieces/Spatial.png
/usr/share/pychess/pieces/alfonso/bb.svg
/usr/share/pychess/pieces/alfonso/bk.svg
/usr/share/pychess/pieces/alfonso/bn.svg
/usr/share/pychess/pieces/alfonso/bp.svg
/usr/share/pychess/pieces/alfonso/bq.svg
/usr/share/pychess/pieces/alfonso/br.svg
/usr/share/pychess/pieces/alfonso/wb.svg
/usr/share/pychess/pieces/alfonso/wk.svg
/usr/share/pychess/pieces/alfonso/wn.svg
/usr/share/pychess/pieces/alfonso/wp.svg
/usr/share/pychess/pieces/alfonso/wq.svg
/usr/share/pychess/pieces/alfonso/wr.svg
/usr/share/pychess/pieces/alpha/bb.svg
/usr/share/pychess/pieces/alpha/bk.svg
/usr/share/pychess/pieces/alpha/bn.svg
/usr/share/pychess/pieces/alpha/bp.svg
/usr/share/pychess/pieces/alpha/bq.svg
/usr/share/pychess/pieces/alpha/br.svg
/usr/share/pychess/pieces/alpha/wb.svg
/usr/share/pychess/pieces/alpha/wk.svg
/usr/share/pychess/pieces/alpha/wn.svg
/usr/share/pychess/pieces/alpha/wp.svg
/usr/share/pychess/pieces/alpha/wq.svg
/usr/share/pychess/pieces/alpha/wr.svg
/usr/share/pychess/pieces/cburnett/bb.svg
/usr/share/pychess/pieces/cburnett/bk.svg
/usr/share/pychess/pieces/cburnett/bn.svg
/usr/share/pychess/pieces/cburnett/bp.svg
/usr/share/pychess/pieces/cburnett/bq.svg
/usr/share/pychess/pieces/cburnett/br.svg
/usr/share/pychess/pieces/cburnett/wb.svg
/usr/share/pychess/pieces/cburnett/wk.svg
/usr/share/pychess/pieces/cburnett/wn.svg
/usr/share/pychess/pieces/cburnett/wp.svg
/usr/share/pychess/pieces/cburnett/wq.svg
/usr/share/pychess/pieces/cburnett/wr.svg
/usr/share/pychess/pieces/celtic/celtic.svg
/usr/share/pychess/pieces/chessicons/bb.svg
/usr/share/pychess/pieces/chessicons/bk.svg
/usr/share/pychess/pieces/chessicons/bn.svg
/usr/share/pychess/pieces/chessicons/bp.svg
/usr/share/pychess/pieces/chessicons/bq.svg
/usr/share/pychess/pieces/chessicons/br.svg
/usr/share/pychess/pieces/chessicons/wb.svg
/usr/share/pychess/pieces/chessicons/wk.svg
/usr/share/pychess/pieces/chessicons/wn.svg
/usr/share/pychess/pieces/chessicons/wp.svg
/usr/share/pychess/pieces/chessicons/wq.svg
/usr/share/pychess/pieces/chessicons/wr.svg
/usr/share/pychess/pieces/chessmonk/bb.svg
/usr/share/pychess/pieces/chessmonk/bk.svg
/usr/share/pychess/pieces/chessmonk/bn.svg
/usr/share/pychess/pieces/chessmonk/bp.svg
/usr/share/pychess/pieces/chessmonk/bq.svg
/usr/share/pychess/pieces/chessmonk/br.svg
/usr/share/pychess/pieces/chessmonk/wb.svg
/usr/share/pychess/pieces/chessmonk/wk.svg
/usr/share/pychess/pieces/chessmonk/wn.svg
/usr/share/pychess/pieces/chessmonk/wp.svg
/usr/share/pychess/pieces/chessmonk/wq.svg
/usr/share/pychess/pieces/chessmonk/wr.svg
/usr/share/pychess/pieces/eyes/eyes.svg
/usr/share/pychess/pieces/fantasy/fantasy.svg
/usr/share/pychess/pieces/fantasy_alt/fantasy_alt.svg
/usr/share/pychess/pieces/freak/freak.svg
/usr/share/pychess/pieces/freestaunton/bb.svg
/usr/share/pychess/pieces/freestaunton/bk.svg
/usr/share/pychess/pieces/freestaunton/bn.svg
/usr/share/pychess/pieces/freestaunton/bp.svg
/usr/share/pychess/pieces/freestaunton/bq.svg
/usr/share/pychess/pieces/freestaunton/br.svg
/usr/share/pychess/pieces/freestaunton/wb.svg
/usr/share/pychess/pieces/freestaunton/wk.svg
/usr/share/pychess/pieces/freestaunton/wn.svg
/usr/share/pychess/pieces/freestaunton/wp.svg
/usr/share/pychess/pieces/freestaunton/wq.svg
/usr/share/pychess/pieces/freestaunton/wr.svg
/usr/share/pychess/pieces/kilfiger/bb.svg
/usr/share/pychess/pieces/kilfiger/bk.svg
/usr/share/pychess/pieces/kilfiger/bn.svg
/usr/share/pychess/pieces/kilfiger/bp.svg
/usr/share/pychess/pieces/kilfiger/bq.svg
/usr/share/pychess/pieces/kilfiger/br.svg
/usr/share/pychess/pieces/kilfiger/wb.svg
/usr/share/pychess/pieces/kilfiger/wk.svg
/usr/share/pychess/pieces/kilfiger/wn.svg
/usr/share/pychess/pieces/kilfiger/wp.svg
/usr/share/pychess/pieces/kilfiger/wq.svg
/usr/share/pychess/pieces/kilfiger/wr.svg
/usr/share/pychess/pieces/leipzig/bb.svg
/usr/share/pychess/pieces/leipzig/bk.svg
/usr/share/pychess/pieces/leipzig/bn.svg
/usr/share/pychess/pieces/leipzig/bp.svg
/usr/share/pychess/pieces/leipzig/bq.svg
/usr/share/pychess/pieces/leipzig/br.svg
/usr/share/pychess/pieces/leipzig/wb.svg
/usr/share/pychess/pieces/leipzig/wk.svg
/usr/share/pychess/pieces/leipzig/wn.svg
/usr/share/pychess/pieces/leipzig/wp.svg
/usr/share/pychess/pieces/leipzig/wq.svg
/usr/share/pychess/pieces/leipzig/wr.svg
/usr/share/pychess/pieces/magnetic/bb.svg
/usr/share/pychess/pieces/magnetic/bk.svg
/usr/share/pychess/pieces/magnetic/bn.svg
/usr/share/pychess/pieces/magnetic/bp.svg
/usr/share/pychess/pieces/magnetic/bq.svg
/usr/share/pychess/pieces/magnetic/br.svg
/usr/share/pychess/pieces/magnetic/wb.svg
/usr/share/pychess/pieces/magnetic/wk.svg
/usr/share/pychess/pieces/magnetic/wn.svg
/usr/share/pychess/pieces/magnetic/wp.svg
/usr/share/pychess/pieces/magnetic/wq.svg
/usr/share/pychess/pieces/magnetic/wr.svg
/usr/share/pychess/pieces/maya/bb.svg
/usr/share/pychess/pieces/maya/bk.svg
/usr/share/pychess/pieces/maya/bn.svg
/usr/share/pychess/pieces/maya/bp.svg
/usr/share/pychess/pieces/maya/bq.svg
/usr/share/pychess/pieces/maya/br.svg
/usr/share/pychess/pieces/maya/wb.svg
/usr/share/pychess/pieces/maya/wk.svg
/usr/share/pychess/pieces/maya/wn.svg
/usr/share/pychess/pieces/maya/wp.svg
/usr/share/pychess/pieces/maya/wq.svg
/usr/share/pychess/pieces/maya/wr.svg
/usr/share/pychess/pieces/merida/bb.svg
/usr/share/pychess/pieces/merida/bk.svg
/usr/share/pychess/pieces/merida/bn.svg
/usr/share/pychess/pieces/merida/bp.svg
/usr/share/pychess/pieces/merida/bq.svg
/usr/share/pychess/pieces/merida/br.svg
/usr/share/pychess/pieces/merida/wb.svg
/usr/share/pychess/pieces/merida/wk.svg
/usr/share/pychess/pieces/merida/wn.svg
/usr/share/pychess/pieces/merida/wp.svg
/usr/share/pychess/pieces/merida/wq.svg
/usr/share/pychess/pieces/merida/wr.svg
/usr/share/pychess/pieces/pirat/bb.svg
/usr/share/pychess/pieces/pirat/bk.svg
/usr/share/pychess/pieces/pirat/bn.svg
/usr/share/pychess/pieces/pirat/bp.svg
/usr/share/pychess/pieces/pirat/bq.svg
/usr/share/pychess/pieces/pirat/br.svg
/usr/share/pychess/pieces/pirat/wb.svg
/usr/share/pychess/pieces/pirat/wk.svg
/usr/share/pychess/pieces/pirat/wn.svg
/usr/share/pychess/pieces/pirat/wp.svg
/usr/share/pychess/pieces/pirat/wq.svg
/usr/share/pychess/pieces/pirat/wr.svg
/usr/share/pychess/pieces/prmi/prmi.svg
/usr/share/pychess/pieces/regular/bb.svg
/usr/share/pychess/pieces/regular/bk.svg
/usr/share/pychess/pieces/regular/bn.svg
/usr/share/pychess/pieces/regular/bp.svg
/usr/share/pychess/pieces/regular/bq.svg
/usr/share/pychess/pieces/regular/br.svg
/usr/share/pychess/pieces/regular/wb.svg
/usr/share/pychess/pieces/regular/wk.svg
/usr/share/pychess/pieces/regular/wn.svg
/usr/share/pychess/pieces/regular/wp.svg
/usr/share/pychess/pieces/regular/wq.svg
/usr/share/pychess/pieces/regular/wr.svg
/usr/share/pychess/pieces/skulls/skulls.svg
/usr/share/pychess/pieces/spatial/spatial.svg
/usr/share/pychess/pieces/ttf-Adventurer.png
/usr/share/pychess/pieces/ttf-Cases.png
/usr/share/pychess/pieces/ttf-Cheq.png
/usr/share/pychess/pieces/ttf-Condal.png
/usr/share/pychess/pieces/ttf-Harlequin.png
/usr/share/pychess/pieces/ttf-Kingdom.png
/usr/share/pychess/pieces/ttf-Leipzig.png
/usr/share/pychess/pieces/ttf-Line.png
/usr/share/pychess/pieces/ttf-Lucena.png
/usr/share/pychess/pieces/ttf-Magnetic.png
/usr/share/pychess/pieces/ttf-Mark.png
/usr/share/pychess/pieces/ttf-Maroquin.png
/usr/share/pychess/pieces/ttf-Maya.png
/usr/share/pychess/pieces/ttf-Medieval.png
/usr/share/pychess/pieces/ttf-Merida.png
/usr/share/pychess/pieces/ttf-Millenia.png
/usr/share/pychess/pieces/ttf-Motif.png
/usr/share/pychess/pieces/ttf-Usual.png
/usr/share/pychess/pieces/ttf/adventurer.ttf
/usr/share/pychess/pieces/ttf/cases.ttf
/usr/share/pychess/pieces/ttf/cheq.ttf
/usr/share/pychess/pieces/ttf/condal.ttf
/usr/share/pychess/pieces/ttf/harlequin.ttf
/usr/share/pychess/pieces/ttf/kingdom.ttf
/usr/share/pychess/pieces/ttf/leipzig.ttf
/usr/share/pychess/pieces/ttf/line.ttf
/usr/share/pychess/pieces/ttf/lucena.ttf
/usr/share/pychess/pieces/ttf/magnetic.ttf
/usr/share/pychess/pieces/ttf/mark.ttf
/usr/share/pychess/pieces/ttf/maroquin.ttf
/usr/share/pychess/pieces/ttf/maya.ttf
/usr/share/pychess/pieces/ttf/medieval.ttf
/usr/share/pychess/pieces/ttf/merida.ttf
/usr/share/pychess/pieces/ttf/millenia.ttf
/usr/share/pychess/pieces/ttf/motif.ttf
/usr/share/pychess/pieces/ttf/usual.ttf
/usr/share/pychess/pychess_book.bin
/usr/share/pychess/sidepanel/annotationPanel.py
/usr/share/pychess/sidepanel/book.glade
/usr/share/pychess/sidepanel/bookPanel.py
/usr/share/pychess/sidepanel/chatPanel.py
/usr/share/pychess/sidepanel/commentPanel.py
/usr/share/pychess/sidepanel/engineOutputPanel.py
/usr/share/pychess/sidepanel/history.glade
/usr/share/pychess/sidepanel/historyPanel.py
/usr/share/pychess/sidepanel/scorePanel.py
/usr/share/pychess/sounds/capture1.ogg
/usr/share/pychess/sounds/capture2.ogg
/usr/share/pychess/sounds/castle.ogg
/usr/share/pychess/sounds/check1.ogg
/usr/share/pychess/sounds/draw1.ogg
/usr/share/pychess/sounds/lose1.ogg
/usr/share/pychess/sounds/mov2.ogg
/usr/share/pychess/sounds/move1.ogg
/usr/share/pychess/sounds/obs_end.ogg
/usr/share/pychess/sounds/obs_mov.ogg
/usr/share/pychess/sounds/start1.ogg
/usr/share/pychess/sounds/start2.ogg
/usr/share/pychess/sounds/win1.ogg
/usr/share/pychess/sounds/win2.ogg
/usr/share/pyshared/pychess-0.12beta3.egg-info
/usr/share/pyshared/pychess/Main.py
/usr/share/pyshared/pychess/Players/CECPEngine.py
/usr/share/pyshared/pychess/Players/Engine.py
/usr/share/pyshared/pychess/Players/Human.py
/usr/share/pyshared/pychess/Players/ICPlayer.py
/usr/share/pyshared/pychess/Players/Player.py
/usr/share/pyshared/pychess/Players/ProtocolEngine.py
/usr/share/pyshared/pychess/Players/PyChess.py
/usr/share/pyshared/pychess/Players/PyChessCECP.py
/usr/share/pyshared/pychess/Players/PyChessFICS.py
/usr/share/pyshared/pychess/Players/UCIEngine.py
/usr/share/pyshared/pychess/Players/__init__.py
/usr/share/pyshared/pychess/Players/engineNest.py
/usr/share/pyshared/pychess/Savers/ChessFile.py
/usr/share/pyshared/pychess/Savers/__init__.py
/usr/share/pyshared/pychess/Savers/chessalpha2.py
/usr/share/pyshared/pychess/Savers/database.py
/usr/share/pyshared/pychess/Savers/epd.py
/usr/share/pyshared/pychess/Savers/fen.py
/usr/share/pyshared/pychess/Savers/pgn.py
/usr/share/pyshared/pychess/Savers/pgnbase.py
/usr/share/pyshared/pychess/Savers/png.py
/usr/share/pyshared/pychess/System/GtkWorker.py
/usr/share/pyshared/pychess/System/Log.py
/usr/share/pyshared/pychess/System/MultiArray.py
/usr/share/pyshared/pychess/System/SubProcess.py
/usr/share/pyshared/pychess/System/TaskQueue.py
/usr/share/pyshared/pychess/System/ThreadPool.py
/usr/share/pyshared/pychess/System/WinRsvg.py
/usr/share/pyshared/pychess/System/__init__.py
/usr/share/pyshared/pychess/System/accordion.py
/usr/share/pyshared/pychess/System/cairoextras.py
/usr/share/pyshared/pychess/System/command.py
/usr/share/pyshared/pychess/System/conf.py
/usr/share/pyshared/pychess/System/conf_configParser.py
/usr/share/pyshared/pychess/System/debug.py
/usr/share/pyshared/pychess/System/glock.py
/usr/share/pyshared/pychess/System/gstreamer.py
/usr/share/pyshared/pychess/System/ping.py
/usr/share/pyshared/pychess/System/prefix.py
/usr/share/pyshared/pychess/System/protoopen.py
/usr/share/pyshared/pychess/System/repeat.py
/usr/share/pyshared/pychess/System/uistuff.py
/usr/share/pyshared/pychess/System/which.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/Board.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/Cord.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/EndgameTable.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/GameModel.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/IconLoader.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/Move.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/Offer.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/Piece.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/Rating.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/TimeModel.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/__init__.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/book.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/const.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/eco.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/eval.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/logic.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/lutils/Benchmark.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/lutils/LBoard.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/lutils/PolyglotHash.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/lutils/TranspositionTable.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/lutils/__init__.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/lutils/attack.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/lutils/bitboard.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/lutils/egtb_gaviota.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/lutils/egtb_k4it.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/lutils/ldata.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/lutils/ldraw.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/lutils/leval.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/lutils/lmove.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/lutils/lmovegen.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/lutils/lsearch.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/lutils/lsort.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/lutils/strateval.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/lutils/validator.py
/usr/share/pyshared/pychess/Utils/repr.py
/usr/share/pyshared/pychess/Variants/__init__.py
/usr/share/pyshared/pychess/Variants/asymmetricrandom.py
/usr/share/pyshared/pychess/Variants/atomic.py
/usr/share/pyshared/pychess/Variants/blindfold.py
/usr/share/pyshared/pychess/Variants/bughouse.py
/usr/share/pyshared/pychess/Variants/corner.py
/usr/share/pyshared/pychess/Variants/crazyhouse.py
/usr/share/pyshared/pychess/Variants/fischerandom.py
/usr/share/pyshared/pychess/Variants/knightodds.py
/usr/share/pyshared/pychess/Variants/losers.py
/usr/share/pyshared/pychess/Variants/normal.py
/usr/share/pyshared/pychess/Variants/pawnodds.py
/usr/share/pyshared/pychess/Variants/pawnspassed.py
/usr/share/pyshared/pychess/Variants/pawnspushed.py
/usr/share/pyshared/pychess/Variants/queenodds.py
/usr/share/pyshared/pychess/Variants/randomchess.py
/usr/share/pyshared/pychess/Variants/rookodds.py
/usr/share/pyshared/pychess/Variants/shuffle.py
/usr/share/pyshared/pychess/Variants/suicide.py
/usr/share/pyshared/pychess/Variants/upsidedown.py
/usr/share/pyshared/pychess/Variants/wildcastle.py
/usr/share/pyshared/pychess/Variants/wildcastleshuffle.py
/usr/share/pyshared/pychess/__init__.py
/usr/share/pyshared/pychess/gfx/Pieces.py
/usr/share/pyshared/pychess/gfx/__init__.py
/usr/share/pyshared/pychess/ic/FICSConnection.py
/usr/share/pyshared/pychess/ic/FICSObjects.py
/usr/share/pyshared/pychess/ic/ICGameModel.py
/usr/share/pyshared/pychess/ic/ICLogon.py
/usr/share/pyshared/pychess/ic/ICLounge.py
/usr/share/pyshared/pychess/ic/TimeSeal.py
/usr/share/pyshared/pychess/ic/VerboseTelnet.py
/usr/share/pyshared/pychess/ic/__init__.py
/usr/share/pyshared/pychess/ic/block_codes.py
/usr/share/pyshared/pychess/ic/managers/AdjournManager.py
/usr/share/pyshared/pychess/ic/managers/AutoLogOutManager.py
/usr/share/pyshared/pychess/ic/managers/BoardManager.py
/usr/share/pyshared/pychess/ic/managers/ChatManager.py
/usr/share/pyshared/pychess/ic/managers/ConsoleManager.py
/usr/share/pyshared/pychess/ic/managers/ErrorManager.py
/usr/share/pyshared/pychess/ic/managers/FingerManager.py
/usr/share/pyshared/pychess/ic/managers/HelperManager.py
/usr/share/pyshared/pychess/ic/managers/ListAndVarManager.py
/usr/share/pyshared/pychess/ic/managers/NewsManager.py
/usr/share/pyshared/pychess/ic/managers/OfferManager.py
/usr/share/pyshared/pychess/ic/managers/SeekManager.py
/usr/share/pyshared/pychess/ic/managers/__init__.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/Background.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/BoardControl.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/BoardPreview.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/BoardView.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/BorderBox.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/ChainVBox.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/ChatView.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/ChatWindow.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/ChessClock.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/ConsoleWindow.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/ImageMenu.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/InfoBar.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/LogDialog.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/MenuItemsDict.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/PieceWidget.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/PromotionDialog.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/SetupBoard.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/SpotGraph.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/TaskerManager.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/Throbber.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/ToggleComboBox.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/__init__.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/discovererDialog.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/enginesDialog.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/gameinfoDialog.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/gamenanny.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/gamewidget.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/ionest.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/newGameDialog.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/playerinfoDialog.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/preferencesDialog.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/pydock/ArrowButton.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/pydock/HighlightArea.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/pydock/OverlayWindow.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/pydock/PyDockComposite.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/pydock/PyDockLeaf.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/pydock/PyDockTop.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/pydock/StarArrowButton.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/pydock/__init__.py
/usr/share/pyshared/pychess/widgets/tipOfTheDay.py
/usr/share/python/runtime.d/pychess.rtupdate