Списък на файловете в пакета puppet-module-puppetlabs-postgresql в jessie, архитектура all

/usr/share/doc/puppet-module-puppetlabs-postgresql/README.Debian
/usr/share/doc/puppet-module-puppetlabs-postgresql/README.md.gz
/usr/share/doc/puppet-module-puppetlabs-postgresql/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/puppet-module-puppetlabs-postgresql/changelog.gz
/usr/share/doc/puppet-module-puppetlabs-postgresql/copyright
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/files/RPM-GPG-KEY-PGDG
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/files/validate_postgresql_connection.sh
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/lib/puppet/parser/functions/postgresql_acls_to_resources_hash.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/lib/puppet/parser/functions/postgresql_escape.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/lib/puppet/parser/functions/postgresql_password.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/lib/puppet/provider/postgresql_conf/parsed.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/lib/puppet/provider/postgresql_psql/ruby.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/lib/puppet/type/postgresql_conf.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/lib/puppet/type/postgresql_psql.rb
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/manifests/client.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/manifests/globals.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/manifests/lib/devel.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/manifests/lib/java.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/manifests/lib/perl.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/manifests/lib/python.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/manifests/params.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/manifests/repo.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/manifests/repo/apt_postgresql_org.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/manifests/repo/yum_postgresql_org.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/manifests/server.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/manifests/server/config.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/manifests/server/config_entry.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/manifests/server/contrib.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/manifests/server/database.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/manifests/server/database_grant.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/manifests/server/db.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/manifests/server/grant.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/manifests/server/initdb.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/manifests/server/install.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/manifests/server/passwd.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/manifests/server/pg_hba_rule.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/manifests/server/pg_ident_rule.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/manifests/server/plperl.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/manifests/server/postgis.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/manifests/server/reload.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/manifests/server/role.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/manifests/server/schema.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/manifests/server/service.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/manifests/server/table_grant.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/manifests/server/tablespace.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/manifests/validate_db_connection.pp
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/metadata.json
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/templates/pg_hba_rule.conf
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/templates/pg_ident_rule.conf
/usr/share/puppet/modules.available/puppetlabs-postgresql/templates/systemd-port-override.erb