Списък на файловете в пакета myspell-de-at в jessie, архитектура all

/usr/share/doc/myspell-de-at/Credits
/usr/share/doc/myspell-de-at/README
/usr/share/doc/myspell-de-at/RSR.gz
/usr/share/doc/myspell-de-at/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/myspell-de-at/changelog.gz
/usr/share/doc/myspell-de-at/copyright
/usr/share/hunspell/de_AT.aff
/usr/share/hunspell/de_AT.dic