Списък на файловете в пакета montecarlo-data в jessie, архитектура all

/usr/share/doc/montecarlo-data/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/montecarlo-data/copyright
/usr/share/montecarlo-data/cojets.dat
/usr/share/montecarlo-data/eurodec.dat
/usr/share/montecarlo-data/isajet.dat