Списък на файловете в пакета minetest-mod-worldedit в jessie, архитектура all

/usr/share/doc/minetest-mod-worldedit/Chat Commands.md.gz
/usr/share/doc/minetest-mod-worldedit/README.md
/usr/share/doc/minetest-mod-worldedit/WorldEdit API.md.gz
/usr/share/doc/minetest-mod-worldedit/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/minetest-mod-worldedit/copyright
/usr/share/games/minetest/mods/worldedit/modpack.txt
/usr/share/games/minetest/mods/worldedit/worldedit/code.lua
/usr/share/games/minetest/mods/worldedit/worldedit/compatibility.lua
/usr/share/games/minetest/mods/worldedit/worldedit/init.lua
/usr/share/games/minetest/mods/worldedit/worldedit/manipulations.lua
/usr/share/games/minetest/mods/worldedit/worldedit/primitives.lua
/usr/share/games/minetest/mods/worldedit/worldedit/queue.lua
/usr/share/games/minetest/mods/worldedit/worldedit/serialization.lua
/usr/share/games/minetest/mods/worldedit/worldedit/visualization.lua
/usr/share/games/minetest/mods/worldedit/worldedit_commands/depends.txt
/usr/share/games/minetest/mods/worldedit/worldedit_commands/init.lua
/usr/share/games/minetest/mods/worldedit/worldedit_commands/mark.lua
/usr/share/games/minetest/mods/worldedit/worldedit_commands/textures/worldedit_pos1.png
/usr/share/games/minetest/mods/worldedit/worldedit_commands/textures/worldedit_pos2.png